Usvojen prijedlog Lakovića da se podnese krivična prijava zbog odavanja tajnih podataka sa sjednice Odbora

Usvojen prijedlog Lakovića da se podnese krivična prijava zbog odavanja tajnih podataka sa sjednice Odbora

Završena je osma sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je obavavljeno konsultativno saslušanje vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore, general-majora Rajka Pešića, prije stupanja na funkciju.

Druga tačka dnevnog reda su tekuća pitanja, nakon koje je predsjednik Odbora Miodrag Laković predložio poslanicima da podnesu krivični prijavu zbog odavanja tajnih podataka sa sjednice Odbora.

Poslanici su većinom glasova usvojili prijedlog Lakovića.

Tok sjednice:

Ministar odbrane Dragan Krapović kaže da već dvije godine nemamo vojnog predstavnika u punom kapacitetu u sjedištu NATO saveza i kako dodaje to je već na početku njegovog mandata bio veliki zaostatak u komunikaciji sa NATO savezom.

"Ja sam savjetu za odbranu i bezbjednost na prvoj sjednici predložio da Rajko Pešić kao oficir sa najvećim činom u Crnoj Gori i koji je najbolje upoznat sa poslovima Milrepa, da prvu poziciju krovnu popunimo. Savjet je sam detektovao da imamo problem kada je riječ o predstavljanju naše zemlje u sjedištu NATO  saveza jer i u vojnom i civilnom dijelu jedan broj pozicija je upražnjen. S obzirom na okolnosti nakon agresije Rusije na Ukrajinu i situacije na Bliskom Istoku, smatram da moramo da učinimo prioritetom da budemo maksimalno zastupljeni u Nato-u", kaže Krapović.

Poslanik URE Filip Adžić kaže da Crna Gora  kredibilna članica NATO-a može biti slanjem kredibilnih ljudi sa velikim znanjem s obzirom da naša veličina i vojna snaga nije na vrhu NATO saveza.

Na pitanje poslanika DPS-a Nikole Janovića o standardu zaposlenih u Vojsci kao i zainteresovanost ljudi da postanu vojnici i vojne starješine Pešić kaže da mala zainteresovanost mladih ljudi za vojni poziv.

"Što se tiče Ministarstva odbrane to je posebno bilo evidentno prošle godine jer je mali odziv bio i za vojne akademije u inoistranstvu ali je to karakteristično i za druge i veće zemlje. Teško je privući i zadržati neki stručni kadar po nekim posebnim specijalnostima kao što su specijalisti za municiju, doktori... jer teško možemo biti konkurencija na tržištu kada su u pitanju primanja. Rade se planovi kako sa se vrši animacija mladih ljudi i da se stimulišu i da se poboljšaju uslovi za njihov rad i život vojsci", kazao je Pešić.

Na pitanje poslanika NSD-a Jovana Vučurovića da li je upoznat sa pretresom u Vojsci kada su navodno od vojnika oduzimali vjerske predmete, Pešić je odgovorio da nije bio upoznat i da nije prisustvovao sličnoj odluci ili naređenju.

Poslanik Vladislav Bojović, kaže da će zatražiti u što kraćem roku kontrolno saslušanje čelnih ljudi u VCG i Ministarstvu odbrane zbog slučajevas koji su se ticali zloupotrebe službenih položaja, ljudsta i resursa.

"To kontrolno saslušanje bi pomoglo ministru Krapoviću da uvede red, da ga upoznamo sa određenim slučajevima ili da mu pomognemo da ih dodatno rasvijetli", kaže Bojović.

Predsjednik Odbora Miodrag Laković je pod tekućim pitanjima predložio podnošenje krivične prijave protiv NN lica povodom odavanja informacija sa tajne sedme sjednice Odbora na kojem su saslušani šef SPO-a Predrag Šuković i ministar pravde Andrej Milović.

"Čitajući tekst u dnevnom listu zaključio sam nevezano za tačnost ili netačnost, na osnovu tema koje smo obrađivali i konteksta diskusije osnovano sam posumnjao da je neko saopštio detalje sa sjednice i rekao ih autoru.", kaže Laković.

Boris Bogdanović predložio da sjednica bude zatvorena za javnost.

Odbor ovaj prijedlog nije prihvatio.

Laković je kazao da ako Odbor ne odluči da podnese krivinu prijavu protiv NN lica, da će to on lično uraditi.

Poslanik URE Filip Adžić kaže da u koliko se preda krivična prijava onda će Odbor potvrditi da su podaci zaista iznešeni.

Laković je rekao da on, ne problematizuje da li su informacije tačne ili netačne.

"Neko je razgvoarao sa autorom teksta i iznosio podatke, nevezano u kom obliku. ja sam komentrisao naslovnicu, gdje je napravljena jedna konstrukcija, za koju smatram da je ta naslovnica apsolutno konstrukcija i podmetanje.

Ne referišem se na podatke, niti da li su tačni, polutačni i netačni, ali na osnovu komentara detalja može se sumnjati da je obavio razgvoor sa jednim ili više lica koji su prisustvovali sjednici i da je sačinio predmetni tekst.

Mislim da je to dovoljno osnova za sumnju da je izvršeno krivično djelo, zato predlažem da to preuzmu nadležni organi i da oni kažu o tome svoj sud, i kvalifikuju da li je to krivično djelo", pojasnio je Laković. 

Predložio je i da se članovi Odbora idu na poligraf. 

Bojović je pozvao Lakovića da preispita svoj prijedlog.

"Sa nam je bio i GST Vladimir Novović pa je na njemu da podnese krivičnu prijavu a da to ne rade poslanici.  Na taj način bismo udarili na dignitet parlamenta. Ovo nije 1948. kada je bilo isleđivanje funkcionera. Ja mislim da moramo čuvati dignitet Skupštine”, naveo je on.

Laković je rekao da je dignitet trebalo da čuva onaj ko je eventualno odavao podatke.

"Ja se trudim da čuvam dignitet tako što neću prećutati onda kad sumnjam da je krivično djelo. Ja ne moram čekati GST, prijava je jedan čin, a to ne sprečava institucije da pokrenu postupak. Mi poštujemo dignitet. Ja ne pamtim da se dešavalo, ali ako jeste, ne pristajem na takvu praksu", poručio je Laković.

On je dodao da se ne mora glasati, da prijavu može potpisati ko želi.

Vučurović kaže da se ne targetiraju poslanici jer su na sjednici takođe bili Šuković, Milović i Novović.

"Sve što je istina iza toga ćemo da stanemo i nemamo problem sa tim. Podržavam izjavu Spajića kada je pomenuo Odbor, u buduće bi trebali da se držimo dostojanstva na onakvim sjednicama Odbora koji su danima unaprijed proglašavani kao dan D", kazao je Vučurović.

Laković kaže da i posle ovoga moraju da nastave sa radom i da se prave kao da se niša nije desilo.

"Mi sad treba da nastavimo da dobijamo neke važne podatke i da se pravimo da se nije ništa desilo i da idemo dalje. Ovo je momenat da pokažemo odgovornost i da imamo senzibilitet da pokažemo koliko je važno da se čuvaju tajni podaci", smatra Laković.

Poslanici su usvojili prijedlog Lakovića da se podnose krivična prijava zbog odavanja tajnih podataka sa sjednice Odbora.

Sjednicu možete pogledati na linku ispod: