Perović nacionalni koordinator za NATO

Perović nacionalni koordinator za NATO

Vlada je danas naimenovala Krsta Perovića za nacionalnog koordinatora za NATO.

Perović je od juna prošle godine bio državni sekretar Ministarstva odbrane.

Radio je u privatnom sektoru, diplomatiji i OSCE, a od 2007. godine je u Ministarsvu odbrane gdje je obavljao dužnosti načelnika Direkcije za međunarodnu saradnju i šefa Odbrambene sekcije u Misiji Crne Gore pri NATO.

Perović je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao je Pravnom odjeljenju Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.