Ovo su kadrovska rješenja sa današnje sjednice Vlade

Ovo su kadrovska rješenja sa današnje sjednice Vlade

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je: 

- donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora – rukovoditeljke Sektora za velike poreske obveznike u Upravi carina i prihoda Svetlane Krgović,

- predložila Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera” AD Budva da za članove Odbora direktora izabere: Mijomira Pejovića, Krsta Rađenovića i Igora Krivokapića,

- odredila Oliveru Popović za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera” AD Budva,

- donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Stevana Stojovića,

- donijela Rješenje o naimenovanju Suzane Prelević za članicu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad,

- donijela Rješenje o naimenovanju dr Krsta Perovića za nacionalnog koordinatora za NATO, 

- donijela Rješenje o razrješenju zamjenice predsjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju dr Jovane Marović i članova ovog Savjeta Predraga Mitrovića, Džemala Lekića i Mladena Grgića, 

- donijela Rješenje o naimenovanju Ane Novaković Đurović za zamjenicu predsjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i članova ovog Savjeta Slaviše Šćekića, Dejane Radović i Gorana Strahinje,

- donijela Rješenje o prestanaku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova Aleksandre Mišurović,

- donijela Rješenje o određivanju Aleksandre Mišurović v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova,

- donijela Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Milice Jaramaz i članova ovog Odbora Dragana Čađenovića i Miljana Stanišića, 

- donijela Rješenje o naimenovanju Vasa Bečanovića za predsjednika Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje i članova ovog Odbora Miloša Trivića i Marka Spaića, predložila ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica da za članove Odbora direktora izabere Ljiljanu Jokić Kapa, Mensura Bošnjaka, Igora Rackovića i Tihomira Bogavca i

- odredila Tanju Dašić za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.