Nenezić: Ministarstvo i dalje ne reaguje povodom izgradnje olimpijskog bazena u Baru

Nenezić: Ministarstvo i dalje ne reaguje povodom izgradnje olimpijskog bazena u Baru

Šef barskog parlamenta, Branislav Nenezić, kazao je da Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i dalje ne reaguje povodom izgradnje olimpijskog bazena u tom gradu, uprkos urgencijama Opštine Bar.

Nenezić je kazao da imajući u vidu strateški značaj i cjelokupnu važnost izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena u Baru, kako za grad tako i za cjelokupnu sportsku infrastrukturu države, Opština Bar je u cilju ponovnog raspisivanja Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru pokrenula postupak pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kako bi stvorila uslove za sprovođenje daljih aktivnosti na realizaciji ovog važnog projekta.

"U tom cilju smo još 14. septembra 2023. godine predali zahtjev nadležnom ministarstvu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za lokaciju urbanistička parcela UP5, zona „B“, blok 4, u zahvatu DUP-a „Topolica III“ – izmjene i dopune, koju formiraju katastarske parcele br. 4962/1, 6455/2, 4722/2 i djelovi katastarskih parcela br. 4959/10 i 6439/20, sve KO Novi Bar, opština Bar", naveo je Nenezić u saopštenju objavljenom na Fejsbuk stranici Opštine Bar.