Lalević: Odbacujem sve tvrdnje koje povezuju moje radno mjesto i uticaj Ministarstva u KSCG

Lalević: Odbacujem sve tvrdnje koje povezuju moje radno mjesto i uticaj Ministarstva u KSCG

Načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju u Ministarstvu sporta i mladih Miloš Lalević reagovao je na današnji tekst objavljen na M portalu koji je prenijela i M.News World pod naslovom „Načelnik odjeljenja u Ministarstvu sporta i mladih obavlja poslove za Pekovića“.

Lalević je odbacio sve tvrdnje koje, kako kaže, povezuju njegovo radno mjesto i uticaj Ministarstva u kontekstu procesa u KSCG-u. Naglasio je da je riječ o privatnoj prepisci zmeđu njega i predsjednika KSCG Nikole Pekovića, te da ne može imati nikakvu pravnu posljedicu, riječ je o aktu tehničke prirode čija je sadržina manje više definisana Zakonom o sportu.

Reagovanje Lalevića prenosimo u cjelosti:

Zbog javnosti i organa u kojem radim dužan sam da dam odgovor vezano za navode iz Vašeg teksta pod naslovom „Načelnik odjeljenja u Ministarstvu sporta i mladih obavlja poslove za Pekovića“ koji je obljavljen dana 18. 09. 2023. godine.

Prije svega, radi se o mom privatnom mail nalogu a ne službenom, takođe, radi se o privatnoj prepisci mene i gospodina Nikole Pekovića koja nije pravno obavezujuće prirode, a svakako ne predstavlja uticaj Ministarstva sporta i mladih jer se uopšte ne radi o aktu ovog organa.

Kao dugogodišnji službenik sportske oblasti poznajem predsjednike nacionalnih sportskih saveza ali i ostale kolege zaposlene u sportskoj oblasti i sarađujem uspješno sa njima dugi niz godina, a zbog mog profesionalnog poziva magistra sportskog prava često komuniciram sa kolegama po pitanju aktuelnih tema iz oblasti sporta.

Na pitanje gospodina Nikole Pekovića kojeg poznajem duži niz godina kroz sportsku oblast, za mišljenje kao stručnjaka za sportsko pravo vezano za sadržinu određenih tehničkih akata (pozivi i slično), u privatnoj prepisci sam dao svoje lično mišljenje, bez interesa, kao fizičko lice, koje nije službene prirode, nije obavezujuće a prije svega nije akt Ministarstva sporta i mladih.

Dodatno, sadržina navedenog akta ne može imati nikakvu pravnu posljedicu, riječ je o aktu tehničke prirode čija je sadržina manje više definisana Zakonom o sportu.

S druge strane, nijednim službenim aktom iz nadležnosti Odjeljenja kojim rukovodim nijesam se ni na koji način miješao u rad bilo kojeg saveza, što je i nemoguće, jer same nadležnosti ovog Odjeljenja odnose se na saradnju sa državnim organima i sportskim organizacijama drugih država a ne na statusna pitanja sportskih organizacija u Crnoj Gori.

Zato odbacujem sve tvrdnje koje povezuju moje radno mjesto i uticaj Ministarstva u kontekstu procesa u Košarkaškom savezu Crne Gore.“