Jakić: Crna Gora ujedinjena sa članicama Savjeta Evrope u razvoju Registra štete

Jakić: Crna Gora ujedinjena sa članicama Savjeta Evrope u razvoju Registra štete

Sastanak Komiteta država članica Proširenog parcijalnog ugovora o Registru štete u Strazburu održan je u periodu od 16. do 17. novembra 2023. godine a predstavnik Crne Gore bio je državni sekretar Ministarstva pravde Sreten Jakić.

U okviru redovnog sastanka, kako je saopšteno iz resora, razmatran je izvještaj sa prethodnog sastanka, kao i tekuća pitanja vezana za rad COP-a.

“Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda odnosila se na tajno glasanje članova Odbora registra, odnosno sedam članova (od kojih jedan predstavnik Ukrajine) na osnovu 17 predloženih kandidatura država članica COP-a (Austrije, Belgije, Finske, Njemačke, Islanda, Italije, Litvanije, Holandije, Poljske, Nigerije, Novog Zelanda, UK i SAD). Ključni principi prilikom određivanja kandidata bili su rodna zastupljenost ali i vođenja računa o globalnoj geografskoj ravnoteži, jer su države bile ohrabrene da predlože i druge državljane, uključujući one izvan Evrope”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da u koordinaciji sa Stalnom misijom Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strazburu, pripremljene su sve kandidature sa detaljnim biografijama i osvrtima na izlaganja svih kandidata za predložene pozicije.

U okviru nastavka dnevnog reda sagledan je budžet, budući plan rada kao i pripreme za sljedeći sastanak, koji će biti održan krajem marta 2024. godine.